სამშენებლო სამუშაოებთან ერთად კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს სარემონტო
სამუშაოებს საერთაშორისო ბაზარზე არსებული თანამედროვე ინოვაციური

მეთოდოლოგიითა და სტანდარტებით, მომხმარებლის მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
კომპანია სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს მრავალფუნქციური შენობებისთვის,
კომერციული, საყოფაცხოვრებო, სასტუმრო, საწარმოო, საგანმანათლებლო, კაფე-
რესტორნისა და გამაჯანსაღებელი დაწესებულებისთვის.
გარდა შიდა სარემონტო სამუშაოებისა, კომპანია მომხმარებელს, მისი სურვილისამებრ,
სთავაზობს თანამედროვე ავეჯის დამზადებასა და ინსტალაციას.
ორგანიზებული მენეჯმენტისა და პროცესში მაღალი ჩართულობის მაჩვენებლით,
კომპანია ყოველთვის აკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნებს.